Keo Trám Khe Soudal Silirub AC

Keo Trám Khe Soudal Silirub AC là keo trám khe silicone đàn hồi chất lượng cao, một thành phần gốc acetoxy. Đàn hồi vĩnh viễn sau khi đóng rắn.

Danh mục: Từ khóa: