Keo Bọt Chèn Khe Soudafoam GUN

Keo Bọt Chèn Khe Soudafoam GUN là sản phẩm bọt nở gốc PU một thành phần, không tổn hại đến tầng ozone, tự nở, dùng dán các tấm cách nhiệt.

Danh mục: Từ khóa: