Keo Khép Góc Soudabond 641

Keo khép góc Soudabond 641 là keo dán xây dựng 1 thành phần dựa trên polyurethane cho các miếng góc liên kết trong các cửa sổ nhôm.

 

Danh mục: Từ khóa: