Keo Trám Khe Gốc Nước Soudal Acryrub

Keo Trám Khe Gốc Nước SOUDAL Acryrub là keo trám khe cứng chất lượng cao, một thành phần, gốc acrylic. Có thể sơn lên được sau khi đóng rắn
Danh mục: Từ khóa: