Keo Trám Khe Soudaflex 40FC

Keo Trám Khe Soudaflex 40FC với độ bám dính tuyệt vời, đàn hồi chất lượng cao, trung tính, một thành phần, gốc MS-Polymer

Danh mục: Từ khóa: