Keo Trám Khe Soudaseal FR

Keo Trám Khe Soudaseal FR là keo trám khe chịu lửa chất lượng cao một thành phần có cường độ bám dính và khả năng đàn hồi rất cao, gốc MS-Polymer, trung tính và đàn hồi vĩnh viễn.

Danh mục: Từ khóa: