Untitled design (1)

Keo khép góc Soudabond 641 là keo dán xây dựng 1 thành phần dựa trên polyurethane cho các miếng góc liên kết trong các cửa sổ nhôm.

Keo khép góc Soudabond 641 là keo dán xây dựng 1 thành phần dựa trên polyurethane cho các miếng góc liên kết trong các cửa sổ nhôm.

Keo khép góc Soudabond 641 là keo dán xây dựng 1 thành phần dựa trên polyurethane cho các miếng góc liên kết trong các cửa sổ nhôm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *