TPI BC-N Chất tháo khuôn cốp pha gốc dầu

Tài liệu sản phẩm chất tháo khuôn TPI BC-N

Khuôn / cốp pha là công cụ không thể thiếu trong ngành xây dựng. TPI BC-N là chất tháo khuôn như cốp pha gỗ, cốp pha nhôm, cốp pha thép, cốp pha nhựa hoạt tính gốc dầu. Giúp cho việc tháo dỡ và vệ sinh khuôn dễ dàng hơn, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ khuôn.