TPI DS-AQUA 02 Chất tháo khuôn cọc, trụ điện bê tông ly tâm

Tài liệu kỹ thuật dầu tháo khuôn TPI DS-AQUA 02

TPI DS-AQUA 02 là chất tháo ván khuôn bê tông ly tâm bảo dưỡng bằng hơi nước. Thích hợp với nhiều vật liệu khuôn ly tâm như khuôn sắt, khuôn thép. Sử dụng dầu tháo khuôn bê tông ly tâm TPI DS-AQUA 02 giúp cho việc tháo dỡ và vệ sinh ván khuôn dễ dàng hơn, bảo vệ ván khuôn, đảm bảo bề mặt bê tông mịn đẹp.