Keo Bọt Chèn Khe Soudafoam 1K

Keo Bọt Chèn Khe Soudafoam 1K

Soudafoam 1K là sản phẩm bọt nở gốc PU một thành phần, không tổn hại đến tầng ozone

Danh mục: Từ khóa: