TPI DS-HDC Chất tháo khuôn bê tông rung ép, ly tâm tháo ngay và tấm panel

Tài liệu kỹ thuật dầu tháo khuôn TPI DS-HDC

Dầu tháo khuôn bê tông đúc sẵn TPI DS-HDC là tác nhân hỗ trợ tháo ván khuôn nhựa, kim loại sử dụng cho các cấu kiện bê tông đúc sẵn và đặc biệt được dùng trong công nghệ rung ép bê tông, tấm tường, ly tâm tháo ngay. Giúp cho việc tháo dỡ và vệ sinh ván khuôn dễ dàng hơn