TPI DS-H Chất tháo khuôn Cống bê tông ly tâm

Tài liệu kỹ thuật dầu tháo khuôn TPI DS-H

TPI DS-H là Chất tháo ván khuôn bê tông quay ly tâm bảo dưỡng bằng hơi nước. Thích hợp với nhiều vật liệu khuôn ly tâm như khuôn sắt, khuôn thép. Sử dụng dầu tháo khuôn bê tông ly tâm TPI DS-H giúp cho việc tháo dỡ và vệ sinh ván khuôn dễ dàng hơn, bảo vệ ván khuôn, đảm bảo bề mặt bê tông mịn đẹp.