Lưu trữ thẻ: chất tháo cốp pha

ĐỀ CƯƠNG – Thí nghiệm Kiểm soát Chất lượng Dầu lăn ván Cốp pha

ĐỀ CƯƠNG – Thí nghiệm Kiểm soát Chất lượng Dầu lăn ván Cốp pha NỘI DUNG THÍ NGHIỆM GÂY ĂN MÒN CỐT THÉP MẤT KHẢ NĂNG BÁM DÍNH CỦA BÊ TÔNG VỚI THÉP KHẢ NĂNG CHỐNG RỬA TRÔI GIẢM KHẢ NĂNG BÁM DÍNH VỚI VỮA TÔ  QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM GÂY ĂN MÒN CỐT THÉP […]

Chất tháo khuôn là gì?

kết cấu bê tông

Chất tháo khuôn là gì? Như mọi người đều biết, Bê tông là một loại đá nhân tạo, được tạo thành bằng cách trộn lẫn các thành phần: Cốt liệu thô (đá, sỏi…), cốt liệu mịn (cát, đá nghiền..), chất kết dính (xi măng, nước, phụ gia…),… theo một tỷ lệ nhất định (được gọi […]